Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Lẻ Loi
(Tặng Kim Oanh)


Thôi rồi nắng đã tàn trên góc phố,
Nghe tiếng chiều than thở ở đâu đây.
Người xa lắm, từ khuê ly có lẽ,
Bởi vì ta như kẻ đã xa bầy.


Chạnh nhớ lại tháng ngày xa xưa đó,
Một góc đời, một thuở đã bên nhau.
Ta xa cách rồi em như xa cách,
Lạc hướng lòng, buồn bã bước chân đau.


Chiều xám nặng thay màu trên lối cũ,
Những hàng cây tóc rũ đổi thay ca.
Người sao đến rồi người đi vội vã,
Để chiều nay thơ thẩn chỉ riêng ta?

Montreal, 04-05-2012
Nguyễn Đức Tuấn