Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Dạ Khúc (Sérénade - Franz Schubert) - Phạm Duy - Lệ Thu


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh

1/ Sérénade - Franz Schubert


2/ Dạ Khúc - Lời Việt Phạm Duy, Tiếng Hát Lê Thu