Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Dạ Khúc (Sérénade - Franz Schubert) - Phạm Duy - Lệ Thu


Sérénade - Franz Schubert
Lời Việt: Phạm Duy
Tiếng Hát: Lệ Thu
Thực Hiện: Kim Oanh