Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Góc Chung Đời


    ( Từ Góc Riêng của Khiếu Long)

Góc thẩn thờ nhìn sang góc nhớ
Dấu yêu xưa một thuở còn nguyên
Góc đi qua truân chuyên lỡ vỡ
Ôm lòng đau tình ngỡ nằm yên

Góc hôm qua nối dài nỗi nhớ
Hương mặn nồng hơi thở tìm nhau
Góc hôm nay lao đao viễn xứ
Cháy đốt lòng quá khứ hư hao

Giữ cho nhau riêng góc ngọt ngào
Xây tình lỡ tiễn nhau huyệt lộ
Góc tình yêu đáy mộ vùi sâu
Góc chung đời tựa nhau say ngủ.

Kim Oanh
9-12-2011