Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Hướng Đạo, Kha Đoàn Phan Văn Minh,Lam Sơn, Vĩnh LongSáng Tác: Lưu Hữu Phước 
Họp Ca
Hình Ảnh: LM Peter Dương Bá Hoạt


     Cha Kính mến.
     Con kính lời cảm ơn Cha Peter Dương Bá Hoạt ở Gia Nghĩa Đài Loan, đã lưu giữ được những hình ảnh quí báu, ghi dấu một thời kỷ niệm đẹp của Lớp Xuân Bích Đại Chủng Viện Vĩnh Long niên khóa 1972 và những sinh hoạt của các Huynh Trưởng Hướng Đạo Sinh, Kha Đoàn Lam Sơn, Phan Văn Minh, Vĩnh Long
     Con cũng không quên, cảm ơn cô Cecilia Huang đã gởi  những hình ảnh nầy.
     Kính.
     Con Kim Oanh